Загрузка
SP 360
Характеристики
Рисунок фартука
Абстракция, Мрамор, Плитка
Длина
600 мм